Your Shopping Cart

The cart is empty

Volkgeneeskuns in Suid Afrika 9781869193560

preview_mklf-1409-g910_1_front_1869193563
350,00 NAD each

Volkgeneeskuns in Suid Afrika

'n Uitgebreide Versameling Boererate

By Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

ISBN 9781869193560

Protea Boekhuis,

Volksgeneeskuns in Suid-Afrika is ’n versameling van 8705 boererate en het die eerste keer in 1965 verskyn. Vandag, 60 jaar later, lyk die mediese en farmakologiese landskap totaal anders. Daarom is dit so interessant – en soms lagwekkend – om te sien hoe vinnig ons mediese en farmakologiese kennis intussen gevorder het.

Die versameling bevat rate wat op bygeloof of tradisionele mondelinge oorlewering berus. Ander rate maak staat op veldkennis en die botaniese name van middels word verstrek. Daar word raat uitgedeel vir kwale van asma tot ylhoofdigheid.

“Vermaaklike oomblikke is talryk vir die moderne leser – en die algemene gebruik van hondebloed, velle van pas geslagte katte, luislange en dies meer, laat ’n mens verbysterd – tot jy besef met hoeveel radeloosheid daar voor sekere siektes te staan gekom is.” Dr. Dione Prinsloo – geskiedkundige.

NEWSLETTER

Please subscribe to our Newsletter list

On facebook